تقویم
محتويات مرتبط
عمره دانشجویی
 
اعزام دهمین کاروان دانشجویان مازندران به عتبات عالیات
اعزام دهمین کاروان دانشجویان مازندران به عتبات عالیات
جلسه آموزشی توجیهی قبل از سفر کاروان ٢٨ اسفند مازندران برگزار می شود
جلسه آموزشی- توجیهی و نشست هماهنگی پیش از سفر کاروان هوایی28 اسفند ویژه ...
اعزام سه کاروان همزمان دانشگاهیان مازندران به عتبات
اعزام سه کاروان همزمان دانشگاهیان مازندران به عتبات
اعزام دو کاروان همزمان دانشگاهیان مازندران به عتبات عالیات
.
اعزام ششمین کاروان دانشجویان مازندران به عتبات عالیات
.
اعزام پنجمین کاروان دانشجویان مازندران به عتبات عالیات
.
اعزام چهارمین کاروان دانشجویان مازندران به عتبات عالیات
.
اعزام سومین کاروان دانشجویان مازندران به عتبات عالیات
.
همایش عتبات دانشگاهیان مازندران برگزار شد
.
نشست هماهنگی دست اندرکاران عتبات دانشگاهیان مازندران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان مازندران، نشست هماهنگی برنامه های کاروان های دانشجویی مازندران روز سه شنبه ۵ مرداد ماه برگزار شد.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

عنوان