تقویم
محتويات مرتبط
عمره دانشجویی
 
اعزام دو کاروان همزمان دانشگاهیان مازندران به عتبات عالیات
.
اعزام ششمین کاروان دانشجویان مازندران به عتبات عالیات
.
اعزام پنجمین کاروان دانشجویان مازندران به عتبات عالیات
.
اعزام چهارمین کاروان دانشجویان مازندران به عتبات عالیات
.
اعزام سومین کاروان دانشجویان مازندران به عتبات عالیات
.
همایش عتبات دانشگاهیان مازندران برگزار شد
.
نشست هماهنگی دست اندرکاران عتبات دانشگاهیان مازندران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان مازندران، نشست هماهنگی برنامه های کاروان های دانشجویی مازندران روز سه شنبه ۵ مرداد ماه برگزار شد.
همایش آموزشی قبل از سفر عتبات دانشگاهیان مازندران برگزار خواهد شد
.
اعزام دومین کاروان دانشجویان مازندران
.
برگزاری جلسه آموزشی عتبات دانشگاهیان مازندران
جلسه آموزشی پیش از سفر کاروان هوایی ۳۱ تیر ویژه دانشجویان متاهل و کارمند مازندران روز سه شنبه ۲۹ تیر راس ساعت ۱۶ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور عوامل اجرایی و کارگزاران برگزار شد.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

عنوان