تقویم
مقالات و موضوعات
 
اختلاس و پولشويي از نظر شرعي و قانوني چه تعريفي دارد و مجازات آن چيست؟
پاسخ اين پرسش را در دوقسمت(اختلاس وپول شويي) عنوان مي داريم:
حکم شرعی رحم اجاره ای چیست؟
این کار فى نفسه اشکال ندارد ولى باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود.
احكام اعتكاف
.
احکام مربوط به انتقال و اهدای خون
.
احكام مراجع عظام در مورد تغيير جنسيت
.
احکام جلوگیری از بارداری
.
بررسي جايگاه اخلاق پزشكي در كشور
آيا تا به حال از دكتر جواب «نه» شنيده ايد ! مثلاً پزشكي كه به او مراجعه مي كنيد به ...
اخلاق پزشكي
تعريف اخلاق
اخلاق پزشكي در كشور ما
توجه به ابعاد مختلق اخلاق پزشكي در كشور ما، طي دهه اخير نضج و گسترش قابل توجهي يافته است كه ...
اخلاق نيك و رقيق‌القلب بودن الفباي پزشكي است
.

2 3 صفحه بعدی >>

عنوان